Rektor Slezské univerzity v Opavě: Kopeme za Slezskou univerzitu