Za píseckou nemocnici nastupuje do zápasů zaměstnanecké ligy i tým Pavla Kernera