Za svůj osobní rekord považuji zápočty ze sportovní gymnastiky, říká Richter