Zaměstnanecká liga v Českých Budějovicích, losoval Petr Benát