Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.