Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 3